Reklamácie a záruka

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku riadne sa oboznámiť s návodom a so záručnými podmienkami.

V prípade že na Vašom tovare objaví chyba prípadne bol bol dodaný nekompletne, tak nás prosím kontaktujte e-mailom a info@brawat.sk, kde je potrebné uviesť:

1. Číslo objednávky
2. Presný názov tovaru
3. Stručný popis závady a okolnosti pri/ po ktorých sa prejavuje závada.
4. Vaše meno a tel. číslo (najlepšie mobil)


V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať.

V prípade ak je nutné tovar opraviť alebo vymeniť tak je kupujúci povinný tovar zaslať výhradne iba prostredníctvom pošty na adresu  

BRASTY GROUP s.r.o.,Velkomoravská 479/19,779 00 - Olomouc

Tovar je nutné dobre zabaliť so všetkými náležitosťami resp. boxom, visačkami,....

Faktúru nie je nutné pribaliť k zásielke. Faktúru a údaje o tovare máme v našom firemnom systéme.

K zásielke je potrebné zaslať vyplnený reklamačný formulár.

Formulár je možné stiahnuť TU

 

DÔLEŽITÉ!

VŠETKY ZÁSIELKY PROSÍM ZASIELAJTE AKO DOPORUČENÝ BALÍK BEZ DOBIERKY. PREDÁVAJÚCI ODPORÚČA TOVAR PRI JEHO ZASIELANÍ NA REKLAMÁCIU POISTIŤ, ALE TÚTO SLUŽBU NEPREPLÁCA!

 

Vaša reklamácia bude v priebehu 30-tich dní vybavená. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu prípadne Vám zašleme peniaze za daný tovar resp. reklamačné konanie.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje:

1. na poškodenie spôsobené nevhodným používaním alebo starostlivosťou, nehodami, úpravami, neoprávnenými opravami, bežným, opotrebením, alebo inými príčinami, ktoré nie sú chybami materiálu alebo spracovania.

Pri oblečení napr. praním a žehlením podľa neustanovených odporúčaniach, Pri hodinkách na sklo, remienok, náramok a batérie a poškodenie strojčeka pobytom v nevhodnom prostredí ( napr. vodou, v saune).

Hodinky chránte pred otrasmi, náhlymi zmenami teplôt, pádom, nárazom, magnetickým poľom, chemickými vplyvmi, vlhkosťou a vodou pokiaľ nie sú označené ako vodotesné. V záručnej dobe neotvárajte púzdro hodiniek a strojček chráňte pred neodbornými zásahmi!

Reklamačné konanie sa začína dňom reálneho doručenia tovaru, krabičky a reklamačného formuláru.  

 

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE TAKÉ NA NASLEDUJÚCE PRÍPADY:

  • poškodenie púzdra, náramku/remienka bežným opotrebením
  • na stratu farby, odretie pokovených časti hodiniek
  • vypadnutie kamienkov v dôsledku mechanického poškodenia či nesprávneho používania
  • poškodenie nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním
  • poškodenie prírodnými živlami
  • vodou poškodený strojček v dôsledku nesprávneho použitia, viz http://www.brawat.sk/vodotesnost
  • záruka sa nevzťahuje na výmenu baterie

 *Životnosť batérie sa počíta od okamihu vloženia do hodiniek vo výrobnom závode a slúži výhradne pre kontrolné účely. Na výmenu batérie sa záruka nevzťahuje, ale batériu Vám ochotne na požiadanie vymeníme. Batériu hodiniek si môžete nechať vymeniť aj v kvalitnom hodinárstve v okolí Vášho bydliska. U vodotesných hodiniek požadujte tlakovú skúšku vodotesnosti. Za vodotesnosť hodiniek po výmene batérie zodpovedá servis, ktorý túto službu vykonal.

Upozornenie: pravidelne kontrolujte a doťahujte skrutky spájajúce remienok s puzdrom hodiniek a skrutky naspodku púzdra

Dobierky z účtovných dôvodov nebudú prebrané.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude reklamujúci písomne oznámen a zároveň bude oboznámený o cene opravy tovaru podľa posúdenia servisu. Reklamujúci je povinný do piatich pracovných dní od odoslania či oznámenia uvedeného oznámenia spoločnosti Brasty Group, s. r. o. písomne oznámiť, či súhlasí s cenou za opravu tovaru podľa oznámeného návrhu, alebo či opravu nepožaduje. Ak sa reklamujúci v stanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s návrhom nesúhlasí a tovar mu bude na náklady reklamujúceho zaslaný späť v pôvodnom stave.
V prípade, kedy je na základe posúdenia servisu zistené mechanické poškodenie tovaru alebo nie je nájdená/potvrdená reklamovaná závada tovaru, je spoločnosť Brasty Group, s. r. o. oprávnená naúčtovať reklamujúcemu účelne vynaložené náklady spojené s diagnostikou tovaru a jeho dopravou.

 

Užívateľská sekcia

Prihlásiť / Registrovať

Obľúbené produkty

Môj košík 0